27 MILIONÓW DOTACJI DLA KLIENTÓW CCG Z DZIAŁANIA 1.4.1 RPO WP

PODSUMOWANIE 2016 ROKU – 85 milionów pozyskanych dotacji dla firm
6 marca 2018

27 MILIONÓW DOTACJI DLA KLIENTÓW CCG Z DZIAŁANIA 1.4.1 RPO WP

Z przyjemnością możemy poinformować, że zespół CARPATHIA CONSULTING GROUP pozyskał ponad 27 milionów złotych na inwestycji w ramach pierwszego konkursu dla poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Oznacza to, że 7{dcb2fef0bcec5f7fdffe17812e6e06279442b9639661e24bd7c9299c861c24d2} wszystkich rozdysponowanych środków przez Zarząd Województwa Podkarpackiego trafi do Klientów CCG

Komentarze są wyłączone.