3 PROJEKT Z RZĘDU UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE – PRODUKTY SIECIOWE – poddziałanie 1.3.2 POPW

86% SKUTECZNOŚCI CCG W 2019 ROKU
26 sierpnia 2020
RPO PODKARPACKIE WYNIKI NABORU PODDZIAŁANIE 1.4.1 – 20% projektów rekomendowanych do dofinansowania to projekty CCG
26 sierpnia 2020

Tym razem CCG pozyskało 6,2 mln PLN dla firmy ERINWEST na dotację dla projektu „STARA WARZELNIA”. Jest to trzeci projekt z rzędu, który uzyskał dotację w ramach poddziałania 1.3.2 PRODUKTY SIECIOWE. Dotychczas CCG złożyło 3 wnioski i wszystkie 3 uzyskały dofinansowanie – zatem w jednym z najtrudniejszych projektów (jeśli nie najtrudniejszym) CCG ma 100% skuteczności

Podkreślić należy, iż rola CCG nie ograniczała się do samego napisania projektu, ale była to praca nad stworzeniem koncepcji produktu sieciowego, opracowanie strategii jego wdrażania oraz optymalizacji tzw. atrakcji do idei przewodniej produktu sieciowego.

Łącznie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW CCG pozyskało dotacje na 27,8 mln PLN

CCG

Komentarze są wyłączone.