72 mln złotych w nowym konkursie dla podkarpackich firm

94{dcb2fef0bcec5f7fdffe17812e6e06279442b9639661e24bd7c9299c861c24d2} skuteczności w działaniu 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ
22 września 2018
100% skuteczności w KREDYCIE TECHNOLOGICZNYM i ponad 10 mln pozyskanych dotacji
28 września 2018

72 mln złotych w nowym konkursie dla podkarpackich firm

W DNIU 25 WRZEŚNIA 2018 OGŁOSZONY ZOSTAŁ NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.4.1 RPO WP „DOTACJE BEZPOŚREDNIE”. NABÓR PROJEKTÓW POTRWA DO 28 LUTEGO 2019 R.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

  1. Pula środków – 72 mln PLN (jednak należy się spodziewać znaczącego zwiększenia puli dostępnych środków w konkursie)
  2. Maksymalne dofinansowanie: Firmy mikro i małe: 2,8 mln PLN, Firmy średnie: 2 mln PLN
  3. Maksymalny poziom dofinansowania: Firmy mikro i małe: 70{dcb2fef0bcec5f7fdffe17812e6e06279442b9639661e24bd7c9299c861c24d2}, Firmy średnie: 50{dcb2fef0bcec5f7fdffe17812e6e06279442b9639661e24bd7c9299c861c24d2}
  4. Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN
  5. Maksymalny okres realizacji projektów: czerwiec 2021 r. (należy się spodziewać, że konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2019, kilka miesięcy potrwa podpisywanie umowy o dofinansowanie, zatem realny czas na realizację inwestycji wyniesie +/- 18-ście miesięcy)
  6. KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU: Zakup sprzętu, Zakup oprogramowania, Budowa hal produkcyjnych (tylko wówczas, gdy firma posiada prawomocne pozwolenie na budowę)

Komentarze są wyłączone.