Karta projektu


KARTA PROJEKTU

INFORMACJE O FIRMIE


Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CARPATHIA CONSULTING GROUP PIOTR FULARZ, ul. Instalatorów 3, 35-210 Rzeszów (dalej CCG). Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest CCG. CCG będzie przetwarzał dane osobowe je w określonych celach, np. analizy przedłożonego formularza, złożenia oferty, przygotowania odpowiedzi na przedłożony formularz. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez CCG, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przycztaj politykę prywatności CCG

Dotacje na eksport

W ramach doradztwa proeksportowego można uzyskać dofinansowanie na opracowanie strategii, analiz, planów ekspansji eksportu).

parallax background
 

Dofinansowanie przeznaczone jest dla małych i średnich firm zainteresowanych przygotowaniem się do rozwoju działalności na rynkach zagranicznych. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie wynosi 50-85%.